Kapitał zakładowy spółki: 51.000 zł, KRS:0000069296, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego, Sąd Rejonowy w Rzeszowie.